http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Ogłoszenie o przetargu
 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Odrano-Wola

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza w zł.

Wadium w zł.

Postąpienie minimalne w zł.

Sposób zagospodarowania

1.

Dz. nr 349/6

o pow. 0,1421ha

Dz. nr 28/6

O pow. 0,0553ha

225.000

+ 23% VAT

22.500

2.250

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 14 SIERPNIA 2012R. O GODZ. 12.00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

PRZY UL. KOŚCIUSZKI 32A W SALI KONFERENCYJNEJ (I PIĘTRO)

1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1G/00058496/5 i KW WA1G/00051241/1 prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

2. W miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem urbanistycznych 89UP tj. teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

3. Działka 28/6 posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana, używana jako utwardzone tereny komunikacji. Na działce tej zostanie ustanowione prawo służebności przejazdu i przechodu do działki nr 349/3.

4. Działka nr 349/6 posiada czworokątny kształt, jest niezabudowana, z dwóch stron ogrodzona, użytkowana jako plac składowy dla odpadów poprodukcyjnych, miejscami porośnięta trawą, w pobliżu zachodniej granicy zadrzewiona.

5. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabudowa o charakterze przemysłowym, tereny zielone ze stawami, transformator, ogródki działkowe, zabudowa mieszkaniowa i zabudowania gospodarskie, ferma lisów oraz drogą asfaltowa łączącą Odrano-Wolę z Janinowem i drogą z Grodziska Mazowieckiego do Radziejowic.

6. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, wolna od hipotek i innych praw rzeczowych i nie mam przeszkód do rozporządzania nią.

7. W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą

8. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Bank Pekao S.A. Warszawa ul. Grzybowska 53/57 nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 do dnia 9.08.2012r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

10. Cena nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 23%VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 212 Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

12. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: tel. (22) 463-46-28,

oraz na www.grodzisk.pl

 

Ilość odwiedzin554
Osoba wprowadzającaJulian Kubik
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęJulian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2012-07-10
Data ukazania się2012-07-10
Ostatnia zmiana2012-07-10
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A
Tel. (0-22) 755-55-34
fax (0-22) 755-53-27


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...