http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowych położonych

w miejscowości Natolin Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow.

w m2

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

104/6

420

69.300

7.000

700

Zabudowa szeregowa

  2.

104/7

280

46.200

5.000

500

Zabudowa szeregowa

 

 

 

 

 

1. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadają uregulowany stan prawny w KW WA1G/00054167/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

2. Działki położone są na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W decyzji nr 301/I/2008 z dnia 24.11.2008r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

3. Nieruchomości są: nieogrodzone i niezagospodarowane, mają kształt prostokąta. Teren płaski, suchy, nieuzbrojony.

4. Sprzedawane nieruchomości wolne są od praw i roszczeń osób trzecich, wolne od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nimi.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 15.04.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2011r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

8. Termin zagospodarowania – rozpoczęcie budowy 1 rok, zakończenie budowy – 3 lata od dnia nabycia nieruchomości.

9. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 23% VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

10. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

11. Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl. www.bip.grodzisk.pl       

Ilość odwiedzin915
Osoba wprowadzającaJulian Kubik
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęJulian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2011-03-18
Data ukazania się2011-03-18
Ostatnia zmiana2011-03-18
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A
Tel. (0-22) 755-55-34
fax (0-22) 755-53-27


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...