http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Kilińskiego 14

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. Kilińskiego 14

 

O stanowisko dyrektora mogą ubiegać się osoby:

  • Posiadające wykształcenie wyższe specjalistyczne określone w za łączniku Nr 6 lit. A  pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r w sprawie wynagrodzeń kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających  do zajmowania określonych stanowisk w niektórych o instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 99Nr.26 poz.234),
  • Wykazujące się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
  • Posiadające udokumentowany 5-letni staż pracy, lub działalności związanych z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej,
  • Posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • Posiadające ogólną znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym zasad ekonomiczno-księgowych,
  • Wykazujące predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,
  • Nie karane.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać następujące dokumenty:

1.      Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki z uwzględnieniem zmian związanych z uruchomieniem nowego Centrum Kultury.

2.      Wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu.

3.      CV z uwzględnieniem informacji o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.

4.      Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

5.      Dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia).

6.      Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych

7.      Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przystąpieniu do konkursu.

8.      Kwestionariusz osobowy.

9.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

10.   Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w terminie do 14 lutego 2008r do godz. 15,00.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania konkursowego - 18 lutego 2008r. Lista osób, które zostaną zakwalifikowane przez komisję konkursową do dalszego etapu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.grodzisk.pl).

Konkurs odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Część rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w języku angielskim.

 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego- 22 lutego 2008r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami organiazyjno-finansowymi działalności Ośrodka Kultury w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Kilińskiego 14 . 

Burmistrz

 

Grzegorz Benedykciński

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Maz
Ilość odwiedzin974
Osoba wprowadzającaAdministrator Techniczny
Osoba wprowadzająca
Kontakt: Nie ma kontaktu
Opis: Opis stanowiska dla Administratora technicznego
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Nie ma kontaktu
Opis: Opis stanowiska dla Administratora technicznego
Data utworzenia2008-01-11
Data ukazania się2008-01-11
Ostatnia zmiana2008-01-11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32A
Tel. (0-22) 755-55-34
fax (0-22) 755-53-27


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...